Оголошення щодо проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СС ЛОУН» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2022 рік.

 

Метою проведення Конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «СС ЛОУН» (далі – Товариство) за 2022 рік.

 

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

 

Умови та порядок проведення Конкурсу

 

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу 01 листопада 2022 року
Кінцевий строк приймання пропозицій  До 17 годин 00 хвилин 15 листопада 2022
Дата проведення конкурсу Об 11 годині 00 хвилин 30 листопада 2022

 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають встановленим Законом вимогам;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);
 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • відсутні порушення вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності  та аудиторську діяльність»  щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, в тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

 

2) не беруть участі в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

 

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 Закону, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не має обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачені статтею 27 Закону;
 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;
 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес упродовж п’яти років поспіль.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • проведення аудиту фінансової звітності Компанії ТОВ «СС ЛОУН», підготовленої згідно з МСФЗ станом на та за рік, що закінчиться 31 грудня 2022 р.

 

Вид послуги:  проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «СС ЛОУН» за 2022 рік.

 

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно з переліком;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

 

Документи надсилайте, будь ласка,  за адресою: 03066, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 8 та/або на електронну адресу: [email protected] або [email protected] , або [email protected]

 

Контактні особи: головний бухгалтер Карпова Ірина  Олександрівна, тел.  + 38044 222 77 33.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

 

Результати Конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

 

Про результати Конкурсу  учасники, що брали участь у Конкурсі, повідомляються електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на вебсайті Товариства.

 

З умовами та порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:

 

Конкурсна документація

 

Порядок проведения конкурсу

 

Назад