Які наслідки прострочення по кредиту?

У разі прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором, позичальник зобов’язується сплатити кредитодавцю на його вимогу (одноразово) штраф у розмірі 50% від суми кредиту.

 

Важливо: У разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню COVID-19 і / або в тридцятиденний термін після дня завершення дії такого карантину, нарахування позикодавцем неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення не проводиться.

 

На час дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед компанією CCloan у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором.

Назад
Взяти кредит